Медициналық оңалту

Медициналық оңалту - науқастар мен мүгедектер организмінің бұзылған және (немесе) жоғалтқан функцияларын сақтауға, ішінара немесе толық қалпына келтіруге бағытталған медициналық қызметтер көрсету кешені бүгінгі таңда біздің емханада 3 кезеңді (3 этап) толық қанды ем шаралар түрлерін алу мүмкіндігі ашылды!